تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارحه نسبت به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1399

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارحه نسبت به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/16 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت امور خارحه نسبت به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1399" طی نامه شماره 83110 مورخ 99/07/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور خارجه سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت حقوقی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 16/7/1399 به پیشنهاد شماره 76080 مورخ 6/7/1399 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان­ها و مجامع بین­المللی – مصوب 1365- و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (15) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب کرد:

1- به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در سال 1399 (2020 میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت ترتیب اولویت جدول و سایر قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (4-107000) (سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات) قانون بودجه سال 1399 کل کشور پرداخت نماید.

2- وزارت امور خارجه موظف است اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بینالمللی را به ترتیب اولویت مندرج در جدول پیوست، در سقف اعتبار ابلاغی پرداخت نماید و گزارش نحوه اجرای این تصویب­نامه را به کمیته بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بینالمللی موضوع تصمیمنامه شماره 56150/16216 مورخ 25/11/1374 ارایه نماید. حق عضویت و تعهدات سایر موارد از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه­های اجرایی طرف عضویت در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه­ ذی­ربط تخصیص و پرداخت می­شود.

3- ذی­حسابان و مدیران مالی دستگاه‏های اجرایی مکلفند یک نسخه از گزارش پرداخت حق عضویت را به کمیته موضوع بند (2) این تصویب­نامه ارسال نمایند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط