بخشنامه درخصوص ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/6/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/6/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/6/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 طی نامه شماره 210/99/56 مورخ 99/07/21 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط