بخشنامه درخصوص ابلاغ تصویبنامه شماره 74264 /ت 58036هـ مورخ 99/07/01 هیات محترم وزیران

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ تصویبنامه شماره 74264 /ت 58036هـ مورخ 99/07/01 هیات محترم وزیران ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ تصویبنامه شماره 74264 /ت 58036هـ مورخ 99/07/01 هیات محترم وزیران طی نامه شماره 210/99/57 مورخ 99/07/21 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط