مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تعرفه های بهای خدمات و جداول تخلفات و تنبيهات شركتها و دارندگان پروانه اشتغال سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی شهرداری اصفهان در سال 1399

شماره: 164 /99 /28

تاریخ: 08 /02 /99

جناب آقاي دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لایحه شماره 9688‏ /98‏ /س مورخ 7‏ /12‏ /98 به همراه فهرستهای حاوی تعرفه های بهای خدمات و جداول تخلفات و تنبیهات شرکتها و دارندگان پروانه اشتغال سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان برای سال 1399 در جلسات کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات، منتهی به جلسه علنی مورخ 31‏ /1‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی به شرح 14 برگ ضمیمه که به مهر این شورا ممهور گردیده، بر اساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی با این قید که درصدهای افزایشهای مبالغ مندرج در فهرستها به جز مواردی که مرتبط به جدول تخلفات شرکتهای سرویس مدارس می باشد نبایستی بیشتر از 20 % باشد، بر اساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصر اصفهانی

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط