مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص مساعدت در صدور پروانه، تخریب و بازسازی ساختمان متعلق به خیریه سلمان در مجاورت تكیه نصرآباد در محدوه شهرداری منطقه 9

شماره: 118 /99 /28

تاریخ: 02 /02 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9256‏ /98‏ /س مورخ 26‏ /11‏ /98 حاكی از پیشنهاد مساعدت در صدور پروانه، تخریب و بازسازی ساختمان متعلق به خیریه سلمان در مجاورت تكیه نصرآباد در محدوده شهرداری منطقه 9 با اهداء مبلغ 404 /093 /412 /1 ریال عوارض ارزش افزوده بر تراكم به خیریه مذكور، در جلسات كمیسیون فرهنگی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ 31‏ /1‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب پیشنهاد ارائه شده، مقرر شد شهرداری اصفهان برای موسسات خیریه ای كه درخواست اعطاء تخفیف در عوارض ارزش افزوده بر تراكم ساختمانی و یا هر نوع كمك دیگری می نمایند ضمن بررسیهای لازم ضوابط مشخصی تدوین نموده و به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نمایند و ضمناً در موارد اهداء بخشی از عوارض بایستی زمین محل احداث بنا به نام موسسه خیریه متقاضی باشد. همچنین مقرر شد شهرداری منطقه در خصوص این ساختمان بررسی نماید تا چنانچه ضرورتی به تغییر كاربری به دفتر كار بود اقدامات لازم به عمل آید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصر اصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط