مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص برقراری مبلغ بیست هزار ریال بهای خدمات مبنا در تعرفه صدور هر باربرگ برای وسایط نقلیه باربر به كارگیری شده

شماره: 162 /99 /28

تاریخ: 08 /02 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9687‏ /98‏ /س مورخ 7‏ /12‏ /98 به همراه دستورالعمل صدور اسناد حمل و نقل بار شهری و حومه، ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت كشور، حاكی از پیشنهاد برقراری مبلغ بیست هزار ریال بهای خدمات مبنا در تعرفه صدور هر باربرگ برای وسایط نقلیه باربر به كارگیری شده بر اساس تعاریف ذیل شیوه نامه اجرایی اعمال مدیریت، ساماندهی و نظارت بر امور حمل و نقل و كالای درون شهری و حومه كلان شهر اصفهان، در جلسات كمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات، منتهی به جلسه علنی مورخ 31‏ /1‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده، با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و مندرجات ماده 6 دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت كشور به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصر اصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط