مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تعرفه نرخ خدمات حمل و نقل بار و كالا و صدور بارنامه وسایط نقلیه باربر درون شهری و حومه اصفهان

شماره: 163 /99 /28

تاریخ: 08 /02 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9101‏ /98‏ /س مورخ 20 /11‏ /98 معطوف به مصوبات شماره 2277‏ /93‏ /28 مورخ 5‏ /6‏ /93 و 920‏ /96‏ /28 مورخ 20‏/4‏/96 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تعرفه نرخ خدمات حمل و نقل بار و كالا و صدور بارنامه وسایط نقلیه باربر درون شهری و حومه اصفهان، به همراه تعرفه های جدید پیشنهاد شده ضمن درخواست تثبیت مصوبات موضوع مصوبه شماره 920‏ /96‏ /28 مورخ 20‏/4‏/96، در جلسات كمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات، منتهی به جلسه علنی مورخ 31‏ /1‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات ارائه شده با قید اینكه معادل 9% مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ پیشنهادی اضافه گردد، به تصویب رسید.

تصویر نامه شماره 5017 /98‏ /117 مورخ 1‏ /11‏ /98 معاونت محترم حمل و نقل و ترافیك شهرداری اصفهان عنوان معاونت محترم مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان كه پیشنهادات مندرج در آن به تصویب رسیده و ذیل دو برگ صفحات آن به مهر این شورا ممهور گردیده بر اساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی ضمیمه می باشد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط