مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص به تصویب رسیدن ارقام مندرج در بندهای 1 و 2 پیوست مصوبه شماره 163‏ /99‏ /28 مورخ 8‏/2‏/99 با افزایش 15% نسبت به مبالغ مندرج در ضمائم مصوبه شماره 2277‏ /93‏ /28 مورخ 8‏ /6‏ /93

شماره: 473 /99 /28

تاریخ: 29 /02 /99

جناب آقای سیستانی

فرماندار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

اعتراضیه شماره 5084‏ /1‏ /2025 مورخ 20‏ /2‏ /99 در خصوص مصوبه شماره 163‏ /99‏ /28 مورخ 8‏ /2‏ /99 با موضوع تعرفه نرخ خدمات حمل و نقل بار و كالا و صدور بارنامه وسایط نقلیه باربر، حاكی از اینكه افزایش مبالغ بندهای 1 و 2 جدول مصوب شده تا سقف 15% باشد، در جلسه علنی مورخ 28‏ /2‏ /99 مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به بروز مشكلات ناشی از كرونا و دستورالعملهای ابلاغی ارقام مندرج در بندهای 1 و 2 پیوست مصوبه شماره 163‏ /99‏ /28 مورخ 8‏/2‏/99 با افزایش 15% نسبت به مبالغ مندرج در ضمائم مصوبه شماره 2277‏ /93‏ /28 مورخ 8‏ /6‏ /93 به تصویب رسید و مقرر شد مراتب جهت اجرا به شهردار محترم اصفهان ابلاغ گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط