تصویبنامه درخصوص واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان جهت احداث پایگاه امدادی به جمعیت هلال احمر

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان جهت احداث پایگاه امدادی به جمعیت هلال احمر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/31 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان جهت احداث پایگاه امدادی به جمعیت هلال احمر" طی نامه شماره 83817 مورخ 99/07/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف