آیین نامه اجرایی جزء 4 بند الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جزء 4 بند الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/20 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی جزء 4 بند الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" طی نامه شماره 84296 مورخ 99/07/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت­ وزیران در جلسه 20/7/1399 به پیشنهاد شماره 321381/60  مورخ 5/12/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری دستگاه­های ذی­ربط و با مشارکت اتاق­های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمان­های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن­های صنفی کارفرمایی ایران) و به استناد جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب 1398 - آیین­نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین ­نامه اجرایی جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
- مصوب 1398-.

2- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

3- اتاق­ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

4- رتبه‌بندی: فرآیندی برای ارتقای شفافیت، افزايش رقابتپذيري و دسترسی متقاضیان به اطلاعات عملکردی بنگاه­های اقتصادی به منظور ایجاد تمایز بین بنگاه­ها، کمک به تصمیم­گیری بهتر و بهبود مستمر عملکرد بنگاه­ها که طی آن، شخص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب معیارهای ذکرشده در جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون، ارزیابی و تعیین سطح می­شود. رتبه­بندی موضوع این آیین­نامه  به منزله احراز صلاحیت نیست و نافی تکالیف دستگاه­ها در سایر قوانین و مقررات نخواهد بود.

5- تولیدکننده کالا: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از مراجع ذی­ربط قانونی که در زمینه تولید محصولی که فرآیند تولید آن از مصرف قابل تفکیک است و مالکیت آن می­تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود، فعالیت می­کند.

6- عرضه­کننده خدمت: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از مراجع ذی­ربط قانونی که در زمینه تولید محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، فعالیت می­کند.

7-پیمانکار طراحی و ساخت: پیمانکاری که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه­اندازی و مدیریت انجام این فعالیت­ها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

8- متقاضی: تولیدکنندگان کالاها، عرضه­کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی و ساخت.

9- مجری رتبه‌بندی: هریک از سازمان‌های نظام مهندسی کشور، اتاق‌ها، مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- و سایر مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی که توسط کارگروه موضوع ماده (6) این آیین‌نامه اعلام می‌شود.

10- سامانه توانیران: سامانه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (4) قانون.

ماده 2- رتبه­بندی متقاضی بر اساس فرآیند زیر انجام می­پذیرد:

1- انتخاب مجری ذی­ربط رتبه‌بندی توسط متقاضی از فهرست مجریان درج‌شده در سامانه توانیران.

2- ارایه درخواست به مجری رتبه­بندی از طریق سامانه توانیران.

3- بررسی و ارزیابی متقاضی توسط مجری رتبه‌بندی.

4- صدور گواهینامه توسط مجری رتبه­بندی و درج رتبه  صادرشده از طرف مجری در سامانه توانیران توسط وزارت.

تبصره 1- رتبه­بندی صرفاً توسط مجری درج­شده در سامانه توانیران انجام می­پذیرد و مجری رتبه­بندی حق واگذاری این وظیفه به دیگران را ندارد و متعهد به رعایت اصل عدم تعارض منافع است. ضوابط اجرایی مربوط توسط کارگروه موضوع ماده (6) این آیین­نامه تنظیم و ابلاغ می­شود.

تبصره 2- دوره اعتبار رتبه صادرشده برای متقاضیان، حداکثر سه سال و فاصله درخواست رتبه‌بندی مجدد از طرف متقاضی به همان مجری رتبه‌بندی، حداقل یک سال است.

تبصره 3- تشخیص صلاحیت و طبقه­بندی پیمانکاران طراحی و ساخت، مشاوران، پیمانکاران و تأمین­کنندگان برای طرح­ها و پروژه­های مشمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، براساس ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- و وظایف موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور - مصوب 1395- و نیز مقررات قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و اصلاحات بعدی آن و آیین­نامه­های اجرایی آن انجام می­شود و وزارت موظف است رتبه اعلام‌شده را در سامانه توانیران درج کند.

ماده 3- رتبه­بندی بر اساس چهار حوزه مدیریت، سوابق و تجربیات، توان مالی و فنی و امکانات (فناوری سخت­افزاری، نرم­افزاری، زیرساخت­ها و سرمایه انسانی) برای هر متقاضی انجام می­شود.

تبصره - شاخص­ها و معیارهای رتبه­بندی توسط کارگروه موضوع ماده (6) این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ می­شود.

ماده 4- مجری رتبه­بندی پس از دریافت اسناد و مدارک لازم از متقاضی براساس شاخص­ها و معیارهای رتبه­بندی و در صورت نیاز بازدید میدانی، نسبت به ارزیابی و امتیازدهی ذیل هر شاخص اقدام و نتایج امتیاز­های حاصل را در قالب رتبه­ نهایی به متقاضی و وزارت اعلام می­کند.

ماده 5- هر یک از متقاضیان در صورت اعتراض، می‌توانند شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات کافی برای رسیدگی به کارگروه موضوع ماده (6) این آیین‌نامه ارایه کنند.

تبصره- وزارت موظف است نتیجه نهایی و قطعی‌شده کارگروه مذکور را حداکثر ظرف دو هفته در سامانه توانیران درج کند.

ماده 6- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین­نامه، تعیین فهرست سایر مجریان ذی‌صلاح قانونی غیردولتی و رسیدگی به اعتبار گواهی­های صادرشده توسط مجریان رتبه­بندی از جمله رعایت اصل بی­طرفی و عدم تعارض منافع، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی ذی­ربط تشکیل می‌شود. تصمیمات کارگروه با اکثریت آرا لازم­الاجرا و دبیرخانه آن در وزارت مستقر است. به تشخیص کارگروه، نمایندگان تشکل‌های غیردولتی بدون حق رأی می‌توانند در جلسه کارگروه شرکت کنند.

تبصره- دستورالعمل مربوط به نحوه تعیین سایر مجریان ذی‌صلاح قانونی غیردولتی رتبه­بندی، سازوکار رسیدگی به اعتراضات، شاخص­های مرتبط رتبه­بندی، نحوه مدیریت تعارض منافع و سایر امور مربوط در چهارچوب این آیین­نامه، در کارگروه یادشده تدوین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

 

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط