تصویبنامه درخصوص انحلال شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انحلال شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور ابلاغ شدو.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/06 هیات وزیران درخصوص "انحلال شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور" طی نامه شماره 84300 مورخ 99/07/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 6/7/1399 به پیشنهاد شماره 60677 مورخ 30/4/1399 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور منحل می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

اخبار مرتبط