تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/20 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان" طی نامه شماره 84301 مورخ 99/07/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امورخارجه

هيئت وزيران در جلسه 20/7/1399 به پیشنهاد شماره 21295/60 مورخ 10/1/1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی - مصوب 1371- تصويب کرد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس­جمهور (امور توافق­های بین­المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چهارچوب متن نمونه (موضوع نامه­های شماره 79542 مورخ 1/12/1384 و اصلاحیه شماره 89256 مورخ 28/12/1384 معاونت حقوقی رییس­جمهور)، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط