تصویبنامه درخصوص تعیین تعرفه های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/20 هیات وزیران درخصوص "تعیین تعرفه های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان" طی نامه شماره 84350 مورخ 99/07/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط