خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 27 مهر ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 27 مهر ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 27 مهر ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- رسیدگی به طرح دوفوریتی استفساریه بند ج ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

2- رسیدگی به طرح استفساریه تبصره 1 بند  ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه

3- رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

4- رسیدگی به لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس

5- اعلام وصول یک فقره طرح با قید دو فوریت و 12 فقره طرح عادی:

- طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

- طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان

- طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی

- طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

- طرح مبارزه با جرایم اقتصادی 

- طرح تبدیل نظام انتخابات اکثریتی به تناسبی در حوزه های چند نمایندگی مجلس شورای اسلامی

- طرح اصلاح بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه

- طرح نظام انتخابات تناسبی، استانی - شهرستانی مجلس شورای اسلامی

- طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران

- طرح احداث طرحهای عمرانی دستگاههای دولتی از طریق واگذاری یا مشارکت با اشخاص حقوقی 

- طرح قانون تولید عادلانه واحدهای انرژی

- طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف