مصوبه شورای عالی معادن با موضوع تجدید نظر در مدت زمان اجرای مصوبه مورخ 98/7/30 شورای عالی معادن (موضوع ابلاغیه شماره 60/224499 مورخ 98/08/22)

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع تجدید نظر در مدت زمان اجرای مصوبه مورخ 98/7/30 شورای عالی معادن (موضوع ابلاغیه شماره 60/224499 مورخ 98/08/22) ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع تجدید نظر در مدت زمان اجرای مصوبه مورخ 98/7/30 شورای عالی معادن (موضوع ابلاغیه شماره 60/224499 مورخ 98/08/22) طی نامه شماره 60/39575 مورخ 99/02/10 توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف