مصوبه شورای عالی معادن با موضوع حذف بند 1 مصوبه مورخ 93/12/24 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/48786 مورخ 94/2/20)

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع حذف بند 1 مصوبه مورخ 93/12/24 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/48786 مورخ 94/2/20) ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع حذف بند 1 مصوبه مورخ 93/12/24 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/48786 مورخ 94/2/20) طی نامه شماره 60/39604 مورخ 99/02/10 توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف