مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در مفاد بند یک مصوبه مورخ 97/6/6 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/308761 مورخ 97/8/9)

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در مفاد بند یک مصوبه مورخ 97/6/6 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/308761 مورخ 97/8/9) ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در مفاد بند یک مصوبه مورخ 97/6/6 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/308761 مورخ 97/8/9) طی نامه شماره 60/74434 مورخ 99/03/24 توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف