مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 98/7/16 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/204271 مورخ 98/7/28)

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 98/7/16 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/204271 مورخ 98/7/28) ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 98/7/16 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/204271 مورخ 98/7/28) طی نامه شماره 60/81816 مورخ 99/04/02 توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف