اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارت و بازسازی اماکن مسکونی و تاسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و زلزله سال 1398 و فروردین و اردیبهشت سال 1399 در برخی از استانهای کشور

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارت و بازسازی اماکن مسکونی و تاسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و زلزله سال 1398 و فروردین و اردیبهشت سال 1399 در برخی از استانهای کشور ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارت و بازسازی اماکن مسکونی و تاسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و زلزله سال 1398 و فروردین و اردیبهشت سال 1399 در برخی از استانهای کشور طی نامه شماره 85706 مورخ 99/07/28 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف