تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی استانها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی استانها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/27 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی استانها" طی نامه شماره 86430 مورخ 99/07/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت کشور- شورای­عالی استان­ها

هيئت وزيران در جلسه 27/7/1399 به پیشنهاد شماره 3507/98 مورخ 29/4/1398 شورای­عالی استان­ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آیین­نامه داخلی شورای­عالی استان­ها، موضوع تصویب­نامه شماره 5336/ت30874هـ مورخ 3/2/1384 به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- در ماده (6) عبارت "وظایف و" قبل از واژه "اختیارات" اضافه می­شود.

2- در ماده (7) عبارت "دو سال" به عبارت "یک­سال" اصلاح می­شود.

3- در بند (10) ماده (11) عبارت "هر سه ماه یک­بار" پس از عبارت "شورای­عالی" اضافه می­شود.

4- متن زیر به عنوان تبصره (3) ذیل ماده (14) اضافه می­شود:

تبصره 3- محاسبه ساعات غیبت در کمیسیون‌ها با رؤساى کمیسیون‌ها و در جلسات رسمى شورا با هیئت رییسه است و در هر دو صورت، اعلام رسمى غیبت با هیئت رییسه شورا خواهد بود.

5- در ماده (25) عبارت "سه نفر" به عبارت "چهار نفر" و عبارت "ده دقیقه" به عبارت
"هفت دقیقه" اصلاح می­شود.

6- در تبصره (2) ماده (25) عبارت "که نباید کمتر از سه دقیقه باشد" پس از عبارت
"وقت خود را" اضافه می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف