ابلاغ تصويبنامه هيأت وزیران درخصوص تأیيد طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

تصويبنامه هيأت وزیران درخصوص تأييد طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/11/18 هيأت وزیران درخصوص "تأييد طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي"، طي نامه شماره 148044 در تاریخ 1396/11/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف