تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور اصلاحیه ضمانت نامه مربوط به منظور تمدید مهلت قرارداد خط اعتباری با صندوق توسعه صادرات هند

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور اصلاحیه ضمانت نامه مربوط به منظور تمدید مهلت قرارداد خط اعتباری با صندوق توسعه صادرات هند ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/23 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور اصلاحیه ضمانت نامه مربوط به منظور تمدید مهلت قرارداد خط اعتباری با صندوق توسعه صادرات هند" طی نامه شماره 86449 مورخ 99/07/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 23/7/1399 به پیشنهاد شماره 81657/2 مورخ 5/6/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تمدید مهلت قرارداد خط اعتباری با صندوق توسعه صادرات هند، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم­الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط، با رعایت بند (الف) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، اصلاحیهضمانت­نامه مربوط را صادر نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف