تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به عدم دریافت تمام یا بخشی از اجاره بهای اماکن در اختیار بخش خصوصی تا پایان شهریور ماه سال 1399

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به عدم دریافت تمام یا بخشی از اجاره بهای اماکن در اختیار بخش خصوصی تا پایان شهریور ماه سال 1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/16 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به عدم دریافت تمام یا بخشی از اجاره بهای اماکن در اختیار بخش خصوصی تا پایان شهریور ماه سال 1399" طی نامه شماره 86465 مورخ 99/07/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف