تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نسبت به عدم دریافت تمام یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی تا پایان شهریور ماه سال 1399

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نسبت به عدم دریافت تمام یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی تا پایان شهریور ماه سال 1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/16 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نسبت به عدم دریافت تمام یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی تا پایان شهریور ماه سال 1399" طی نامه شماره 86474 مورخ 99/07/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ورزش و جوانان

هيئت وزيران در جلسه 16/6/1399 به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- با توجه به محدودیت­های مقرر توسط ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری به ترتیب و میزان پیش­بینی در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می­توانند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره­بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را تا پایان شهریور سال 1399 دریافت ننمایند.

2- وزارت و شرکت یادشده در قراردادهای اجاره اماکن واگذارشده به بخش خصوصی که تا پایان سال جاری خاتمه پیدا می‌کنند به علت مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه، مجاز به تمدید قراردادها به مدت یکسال از تاریخ خاتمه آن بدون افزایش مبلغ قرارداد می‌باشند و در خصوص قراردادهای بیش از یکسال نیز در سال جاری افزایش اجاره‌‌بها اعمال نمی‌گردد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف