تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای ریسندگی جدید و بافندگی در مناطق کمتر توسعه یافته استان خراسان جنوبی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای ریسندگی جدید و بافندگی در مناطق کمتر توسعه یافته استان خراسان جنوبی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/27 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای ریسندگی جدید و بافندگی در مناطق کمتر توسعه یافته استان خراسان جنوبی" طی نامه شماره 87247 مورخ 99/08/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت وزیران در جلسه 27/7/1399 به پیشنهاد شماره 80012/60 مورخ 31/3/1399 وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و به استناد تبصره (3) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1395- تصویب کرد:

1- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مجاز است پس از انجام فراخوان عمومی و طی نمودن فرآیند مندرج در تبصره (3) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های ریسندگی جدید و بافندگی با ظرفیت تولید سالانه (3960) تن انواع نخ و (5/16) میلیون مترمربع پارچه در مناطق کمتر توسعه­یافته استان خراسان­جنوبی از محل منابع داخلی خود، اقدام نماید.

2- سهم سازمان یادشده در سرمایه‌گذاری موضوع این تصویب‌نامه ظرف سه سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات قانون مذکور، باید به بخش غیردولتی واگذار شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف