قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغ شد.

قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه علنی روز چهارشنبه 99/07/09 تصویب شد و طی نامه شماره 87694 مورخ 99/07/05 توسط رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف