مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قزوین (گبران قلعه و نیاوران)

شماره65553/300                                                                         1399/6/1

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1399/3/19 موضوع مغایرت اساسی حریم شهر قزوین (تغییر کاربری حدود400هکتار از اراضی موسوم به گبران قلعه واقع در حریم شهر قزوین از خدمات منطقه‌ای ـ خدمات دانش‌بنیان به مجموعه گردشگری) مصوب مورخ 97/10/22 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین را با توجه به صورتجلسه مورخ 98/11/6 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با عنایت به موارد مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود؛

1ـ از آنجا که تغییرکاربری اراضی400هکتاری هیچگونه سنخیت منطقی و حقوقی با علت موجده آن (پاسخگویی و تأمین عوض برای تعاونی‌های مسکن) نداشته و در تعارض با احکام مجموعه شهری است، لذا ضمن مخالفت با تغییرکاربری400هکتار از اراضی دولتی و (بعضاً خصوصی ـ زراعی و باغی) به گردشگری، مقرر گردید ابتدا توسط اداره کل راه و شهرسازی استان بانک اطلاعات مربوط به تعاونی‌های مذکور و حقوق ادعایی مورد بررسی و احصای دقیق قرار گرفته و ساز و کار تأمین عوض صرفاً برای تعاونی‌ها که مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌باشند در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان قرارگرفته و پیشنهادهای مربوطه در چهارچوب ساز و کار قانونی قابل اقدام مجدداً به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

2ـ در خصوص اراضی موسوم به نیاوران، همسو با تصمیمات جلسه مورخ 98/8/6 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مصوبه مورخ 98/12/6 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین مقرر گردید با هدایت، راهبری و نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان معادل 20 درصد اراضی واگذارشده قبلی (حدود 9 هکتار) در چهارچوب موازین قانونی ملاک عمل صرفاً جهت احداث پارک و فضای سبز تجهیز شده و تأسیسات گردشگری عمومی توسط دارندگان قراردادهای واگذاری با تاکید بر استفاده عمومی (و بدون هرگونه دیوارکشی و محصورنمودن)  به محدوده مذکور اضافه شود.

3ـ باعنایت به اینکه طرح موسوم به محور کورانه بعضاً مورد ارجاع مراجع استانی واقع می‌گردد مقرر گردید طرح و ضوابط مترتب آن توسط کمیته فنی شماره یک شورای عالی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و کلیه مغایرت‌های احتمالی آن با قوانین و آیین‌نامه‌های ملاک عمل مرتفع و مراتب با تأیید دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به (استان) ابلاغ گردد. لذا تا تأیید و ابلاغ ضوابط مذکور هرگونه اقدام بر اساس آن و تعمیم آن به موضوعات مشابه در استان ممنوع می‌باشد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف