مصوبه ششمین جلسه هیأت امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در خصوص مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

شماره3313/1/407/178                                                                  1399/7/6

مدیرمسئول محترم روزنامه رسمی کشور

در ششمین جلسه هیأت امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در تاریخ 1399/7/6 با حضور اعضای محترم برگزار شد، مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تعیین و انتخاب گردید که متن مصوبه برای درج و انتشار در روزنامه رسمی کشور به شرح زیر ارسال می‌گردد:

متن مصوبه:

1ـ برابر تبصره2 از ماده7 و ماده 10 اساسنامه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با توجه به عملکرد موفق آقای دکتر علی‌اصغر جعفری در سه سال گذشته، نامبرده از تاریخ 1399/7/6 برای مدت 3 سال دیگر به عنوان مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تعیین گردید.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیأت‌امنای موزه ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف