برگزاری جلسه مشترک معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور

با حضور دکتر طالبی، رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی وامور حقوقی وزارت کشور در حوزه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جلسه بررسی تدابیر اجرایی شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم ( قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی)، تعاملات تنقیحی و اطلاع‌رسانی قوانين و مقررات برگزار شد.

به گزارش واحد خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با حضور دکتر طالبی، رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی وامور حقوقی وزارت کشور در حوزه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جلسه بررسی تدابیر اجرایی شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی)،  تعاملات تنقیحی و اطلاع‌رسانی قوانين و مقررات برگزار شد. در ابتدای این جلسه، كه در روز چهارشنبه 7 آبان 1399 برگزار شد، آقای مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به تشریح رسالت ها و فعالیت های معاونت متبوع پرداخت و بیان داشت: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول چند دهه گذشته موضوع مهم و اساسی جمع آوری، اطلاع رسانی و تنقیح قوانین  و مقررات كشور را در دستور كار داشته و اقدامات و دستاوردهای مهمی را در این زمینه به دستگاههای اجرایی و آحاد شهروندان ارایه كرده است. وی همچنین با اشاره به آسیب های نظام قانونگذاری در زمینه ایجاد امكان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات كشور بیان داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سالیان اخیر به این مهم توجه ویژه ای داشته و از جمله در اجرای شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم ( قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی)  مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ 1399/1/30 به تائید رئیس محترم جمهور رسید، طی چند ماه گذشته با دعوت از کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها و سازمانهاي زير نظر رئیس جمهور، اجرای دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر اجرای آن شیوه نامه که با هدف دسترسی مردم به قوانین و مقررات و آگاهی از مفاد آنها که در زمره حقوق بنیادین شهروندی است، را مورد اهتمام جدی قرار داده و امكانات بسیار مناسبی را در این زمینه برای دستگاه های اجرایی و شهروندان ایرانی در داخل و خارج كشور فراهم آورده است.

سپس یکی از کارشناسان معاونت به معرفی نسخه‌های عمومی و تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و امكانات متنوع این بانك اطلاعات تنقیحی پرداخت و به پرسش های حاضران در جلسه پاسخ گفت.

 در ادامه، آقاي طالبی، رییس محترم مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور با تقدیر از مجموعه زحمات به عمل آمده در زمینه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و سامانه های ایجاد شده، ضمن تشریح برنامه های مرتبط آن مرکز، به اهتمام آن نهاد در زمینه وجود بسترهای مناسب در اجرای این مهم و تسهیل دسترسی به مصوبات دستگاه های متبوع وزارت کشور و ارتقای شفافیت اشاره كرد و همكاری و هماهنگی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص را خواستار شد.

در پایان این جلسه، توافقاتی در زمینه تعاملات موثر و گسترده در زمینه موارد مورد بحث و بررسی، به عمل آمد./

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط