برگزاری جلسه بررسی تدابیر اجرایی اجرای شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم و تعاملات تنقیحی فيمابين معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی

جلسه بررسی تدابیر اجرایی اجرای شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم و تعاملات تنقیحی فيمابين معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش واحد خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با حضور آقایان سلیمانیان و جورابچی مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی و سرپرست مركز توسعه وسیاست های راهبردی آن وزارتخانه در حوزه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جلسه بررسی تدابیر اجرایی اجرای شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)  و تعاملات تنقیحی فیمابین برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، كه در روز یکشنبه 18 آبان 1399 برگزار گردید، جناب آقای مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به تشریح رسالت ها و فعالیت های معاونت متبوع پرداخت و بیان داشت: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول چند دهه گذشته موضوع مهم و اساسی جمع آوری، تمرکز، اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات كشور را در دستور كار داشته و اقدامات و دستاوردهای مهمی را در این زمینه به دستگاههای اجرایی و آحاد شهروندان ارایه كرده است.

وی همچنین با اشاره به آسیب های نظام قانونگذاری در زمینه ایجاد امكان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات كشور بیان داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سالیان اخیر به این مهم توجه ویژه ای داشته و از جمله در اجرای شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم ( قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی )  مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ 1399/1/30 به تائید رئیس محترم  جمهور رسید، طی چند ماه گذشته با دعوت از کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها و سازمان ها، اجرای دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر اجرای آن شیوه نامه که با هدف دسترسی مردم به قوانین و مقررات و آگاهی از مفاد آنها که در زمره حقوق بنیادین شهروندی است، را مورد اهتمام جدی قرار داده و امكانات بسیار مناسبی را در این زمینه برای دستگاه های اجرایی و شهروندان ایرانی در داخل و خارج كشور فراهم آورده است.

سپس یکی از کارشناسان معاونت به معرفی نسخه های عمومی و تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و امكانات متنوع این بانك اطلاعات تنقیحی قوانین و مقررات پرداخت و به پرسش های حاضران در جلسه پاسخ گفت.

در ادامه، آقای سلیمانیان، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی با تقدیر از مجموعه زحمات به عمل آمده در زمینه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و سامانه های ایجاد شده، ضمن تشریح برنامه های مرتبط آن وزارتخانه، به اهتمام آن نهاد در زمینه وجود بسترهای مناسب در اجرای این مهم و تسهیل دسترسی به مصوبات دستگاه های متبوع راه و شهرسازی و ارتقای شفافیت اشاره كرد و همكاری و هماهنگی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص را خواستار شد.

در پایان این جلسه، توافقاتی در زمینه نحوه تعامل و همکاری در زمینه موارد مورد بحث، به عمل آمد./

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط