تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/18 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین" طی نامه شماره 93972 مورخ 99/08/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف