تصویبنامه درخصوص اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی از طریق اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فاروج

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی از طریق اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فاروج ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/25 هیات وزیران درخصوص "اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی از طریق اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فاروج" طی نامه شماره 96614 مورخ 99/08/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف