تصویبنامه درخصوص شرایط بیمه انسولین های قلمی لیسپرو (ترکیبی و سریع الاثر)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص شرایط بیمه انسولین های قلمی لیسپرو (ترکیبی و سریع الاثر) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/25 هیات وزیران درخصوص "شرایط بیمه انسولین های قلمی لیسپرو (ترکیبی و سریع الاثر)" طی نامه شماره 97530 مورخ 99/08/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 25/8/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب 1395 - تصويب کرد:

1- انسولین­های قلمی لیسپرو (ترکیبی و سریع­الاثر) و گلولیزین با خودپرداخت (فرانشیز) ده درصد (10%) با رعایت شرایط زیر تحت پوشش بیمه­ای قرار می­گیرد:

الف - قیمت تحت پوشش بیمه پایه بر اساس قیمت مصوب سازمان غذا و دارو تعیین می­شود.

ب - تعهد بیمه پایه به مدت دو سال از زمان ابلاغ به شرط عدم افزایش قیمت دارو به مدت دو سال و بر اساس فرآیندهای تعیین سطح تعهدات است.

2- تعرفه کد (805119) آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص آزمایشگاهی کووید- 19، بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر است:

اجزا

ارزش نسبی

جزء حرفه­ای

15/4

جزء فنی

71/0

جمع

86/4

 

تبصره - قیمت مجموعه ابزارهای (کیت) تولید داخل به عنوان بخشی از جزء فنی، بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف