تصویبنامه درخصوص تعیین ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/25 هیات وزیران درخصوص "تعیین ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی" طی نامه شماره 98224 مورخ 99/09/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه كشور

هيئت وزيران در جلسه 25/8/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای­عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور -مصوب 1395- جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی، به تفکیک سه جزء حرفه‌ای، فنی و مواد و لوازم مصرفی به شرح  جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است و براساس ضوابط زیر تعیین می‌­شود:

الف- سقف ضریب ریالی جزء حرفه‌ای در هر چهار بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی، معادل دویست و هفتاد هزار (000ر270) ریال محاسبه می‌شود.

ب- سقف ضریب ریالی جزء فنی برای بخش دولتی، یکصد و بیست و نه هزار و پانصد (500ر129) ریال، برای بخش‌های عمومی غیردولتی و خیریه، دویست و چهل و شش هزار (000ر246) ریال و برای بخش خصوصی، سیصد و سی هزار (000ر330) ریال محاسبه می‌شود.

پ- سقف ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی در هر چهار بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی، یکصد و بیست و نه هزار و پانصد (500ر129) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره 1- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی براساس افزایش یا کاهش نرخ تورم هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور قابل بازنگری است و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارایه می­شود.

تبصره 2- در خدمات مرتب‌سازی دندان (ارتودنسی)، هزینه مواد و لوازم مصرفی صرفاً مربوط به مواد و لوازم مصرفی عمومی است و هزینه مواد و لوازم تخصصی، به طور جداگانه طبق صورتحساب (فاکتور) رسمی قابل محاسبه و پرداخت است.

تبصره 3- هزینه آزمایشگاه فنی (لابراتوار) خدمات دندانپزشکی به طور جداگانه مطابق صورتحساب (فاکتور) رسمی محاسبه و به سرجمع رقم مربوط اضافه می­شود.

تبصره 4- در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی، ضریب ریالی جزء حرفه‌ای برای دندانپزشکان غیر تمام­وقت، پنجاه درصد (50%) مبلغ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای محاسبه می‌­شود.

تبصره 5- در صورتی که پزشک متخصص دندانپزشکی، خدمات جدول پیوست را ارایه کند، صرفاً برای خدمات تخصصی مرتبط با رشته تخصصی وی، پنجاه درصد (50%) مبلغ جزء حرفه‌ای، به سرجمع مبلغ جزء حرفه‌ای خدمت مربوط اضافه می­شود.

تبصره 6- در صورتی که فرد مراجعه­کننده، کودک تا (10) سال تمام باشد، پنجاه درصد (50%) مبلغ جزء حرفه‌ای، به سرجمع مبلغ جزء حرفه‌ای خدمت مربوط اضافه می­شود. در صورت نیاز بیمار به خدمات بیهوشی و آرام­بخشی و همچنین برای خدماتی که به طور ویژه مربوط به گروه سنی زیر (10) سال است، این افزایش قابل محاسبه نیست.

تبصره 7- در صورتی که فرد مراجعه­کننده، براساس تعاریف و فهرست ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معلول جسمی- حرکتی و ذهنی باشد، مبلغ جزء حرفه‌ای خدمت مذکور، دو برابر خواهد بود.

تبصره 8- در صورت نیاز بیمار به بیهوشی یا آرام‌بخشی متوسط و شدید، تعرفه بیهوشی با پایه (3)، با تکمیل جدول (چارت) بیهوشی توسط متخصص مربوط، قابل محاسبه و پرداخت است. سایر تعدیل­کننده‌‌ها مطابق بند (3) تصویب‌نامه شماره 11989/ت57639هـ مورخ 13/2/1399 قابل محاسبه و پرداخت است.

2- دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور مکلف است دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه­های دندانپزشکی را با مشارکت نمایندگان اعضای شورای­عالی بیمه سلامت کشور تهیه و همزمان با ابلاغ تعرفه‌های این تصویب‌نامه ابلاغ کند.

3- بسته خدمات دندانپزشکی برای بیمه‌های پایه به پیشنهاد  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای­عالی بیمه سلامت کشور و خدمات دندانپزشکی قابل پوشش توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف