مصوبات جلسه شانزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

شماره200/147061                                                                       1399/9/3

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام، در اجرای مصوبه جلسه 54 شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات شانزدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

دبیر شورا و رییس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه شانزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

 

مصوبه شماره یک

1ـ مقرر شد کلیه سرویسهای برقرار شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات که دستگاه سرویس دهنده با ارائه آن به دستگاه متقاضی موافقت دارد، با موافقت دبیرخانه دایر شده و در پیوست مصوبات کارگروه درج شود.

2ـ با توجه به بهره‌برداری از سرویس اصالت مدارک تحصیلی دانشگاهی استعلام مدرک تحصیلی برای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی، نظام وظیفه ناجا مورد تأیید قرار گرفت.

تبصره ـ در اجرا ماده 5 مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ماده 5 جلسه پانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با توجه به ایجاد سرویس استعلام مدارک تحصیلی هرگونه استعلام اصالت مدارک تحصیلی توسط موسسات دولتی و غیر دولتی تنها بر اساس سرویس مرکز ملی تبادل اطلاعات یا درگاه‌های یکپارچه ارایه خدمات مجاز است.

3ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران گزارش اجرای آن دسته از مصوبات کارگروه که مبنی بر دایر شدن و برقراری سرویس برای دستگاه‌های اجرایی است را ظرف مدت 10 روز به دبیرخانه ارایه تا به استحضار اعضاء رسانده شود.

4ـ امکان اعلام تغییر مکان اقامت اشخاص حقیقی از طریق دولت همراه به سازمان ثبت احوال مورد تأیید قرار گرفت.

5 ـ با توجه به درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به تعدادی از سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و بررسی کارشناسی، دسترسی دستگاههای اجرایی ذیل به سرویس‌های تعیین شده، مورد تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی قرار گرفت:

• وزارت جهاد کشاورزی : سرویس شاهکار

• سازمان سنجش آموزش کشور: سرویس استعلام هویت و سرویس عکس

• تبصره ـ سرویس عکس و احراز سازمان سنجش با رعایت ملاحظات دسترسی نداشتن به اینترنت تأیید شد.

• وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: سرویس انطباق شماره شبا بانکی با شماره ملی

• شهرداری تهران: سرویس استعلام هویت

6 ـ سرویسهای «استعلام شناسه اشخاص حقوقی» و «اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی» ارایه شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک برای نیروی انتظامی تأیید شد.

7ـ کارگروه با کلیات ایجاد سرویس اثر انگشت اتباع خارجی مورد تقاضای نیروی انتظامی توسط وزارت کشور موافقت نمود و مقرر شد روش تبادل و اقلام اطلاعاتی به جلسه بعد کارگروه ارایه شود.

 

مصوبه شماره دو

در اجرای مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه تجارت در کشور و درخواست‌های واصله از وزارت صنعت معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و گمرک جمهوری اسلامی ایران و ضرورت تسریع در انجام امور کلیات درخواست‌های پیوست به شرح زیر تأیید و مقرر شد اقلام دقیق اطلاعات مورد تبادل به پیوست توسط دبیرخانه ابلاغ شود. زمان پیاده‌سازی سرویس‌ها و بهره‌برداری، برای سرویس دهنده یکماه و برای سرویس گیرنده یکهفته تعیین می‌شود.

درخواستهای گمرک جمهوری اسلامی ایران

1ـ اقلام داده‌های سرویس ثبت نام انبارها تأیید و مقرر شد این سرویس توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تحویل گمرک جمهوری اسلامی گردیده و با برقراری این سرویس فرم ثبت نام انبار در سامانه گمرک حذف شود.

2ـ درخواستهای ارایه شده با نام سرویس قبض انبار برای سازمان بنادر و دریانوردی، مناطق آزاد و انبارهای عمومی (که مشابه هم هستند) در واقع سه سرویس قبض انبار، حمل و تخلیه می‌باشد و در قالب سه متد توسط سامانه جامع تجارت ارایه خواهد شد.

3ـ سرویس ضوابط کالایی برای مجوزهای ترخیص کالا، به صورت پوش و API داده باز توسط وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر شود.

4ـ کلیات سرویس کیل مصرف تأیید شد.

5 ـ سرویس گواهی تولید به جلسه بعد موکول گردید

درخواستهای وزارت صنعت معدن تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی):

1ـ برقراری سرویس GNAF برای سامانه جامع انبارها تأیید شد. داده مکانی ( GNAF ) انبارهای که کد پستی دارند با همکاری شرکت پست و سامانه جامع انبارها تکمیل شود.

2ـ برقراری سرویسهای سامانه جامع انبارها در مرکز ملی تبادل اطلاعات {ثبت نام انبار و مراکز نگهداری کالا، ویرایش اطلاعات انبار و مراکز نگهداری کالا، ثبت قبض انبار (رسید)، ابطال قبض انبار(رسید)، ثبت خروج از انبار(حواله)، ابطال خروج ازانبار (حواله)} برای سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت انبارهای عمومی، وزارت جهاد کشاورزی، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه تجاری، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) تأیید شد. این دستگاههای اجرایی لازم است اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا و ورود و خروج کالا را به سامانه جامع انبارها ارسال و کد رهگیری ثبت در سامانه جامع انبارها را دریافت و در اسناد خود درج نمایند.

3ـ در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی و آیین نامه‌های اجرایی این دو قانون سرویسهای استعلام اطلاعات انبار و مراکز نگهداری کالا با ورودی شناسه یکتا اشخاص حقوقی یا حقیقی و کدپستی، استعلام قبض انبار و حواله خروج با کد رهگیری تأیید شد. و مقرر شد این سرویسها به گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی با موافقت وزارت صمت، تحویل گردیده تا در سامانه‌های خود بکارگیری نمایند.

4ـ در خصوص تبادل اطلاعات اظهار نامه،پروانه و پته گمرکی و ضمایم آن اقلام داده‌ای موجود مبادله و اگر بخشی از ضمایم به صورت فایل است، این ضمایم تا زمان بهبود سیستمها و تکمیل اقلام داده ای به صورت فایل به سامانه جامع تجارت ارسال شود.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف