مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره 99/11654 /دش مورخ 99/09/08 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف