الحاق عبارتی به بند 3 تصویبنامه درخصوص عضویت افرادی در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار و انزلی

تصویبنامه وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص الحاق عبارتی به بند 3 تصویبنامه موضوع عضویت افرادی در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار و انزلی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/28 وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص "الحاق عبارتی به بند 3 تصویبنامه موضوع عضویت افرادی در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار و انزلی" طی نامه شماره 100716 مورخ 99/09/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 28/8/1399 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند:

در بند (3) تصویب‌نامه‌ شماره 68924/ت58004ک مورخ 22/6/1399، عبارت "به عنوان عضو موظف" پس از عبارت "آقای محمدرضا ربانی" اضافه می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس‌جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف