بخشنامه درخصوص ارسال فهرست اطلاعات شرکتها و موسسات دانش بنیان که در سال 1398 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ارسال فهرست اطلاعات شرکتها و موسسات دانش بنیان که در سال 1398 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ارسال فهرست اطلاعات شرکتها و موسسات دانش بنیان که در سال 1398 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند طی نامه شماره 210/99/63 مورخ 99/09/08 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف