بخشنامه درخصوص تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی طی نامه شماره 99/288747 مورخ 99/09/11 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف