سیر تکوینی ساختار کمیسیون‌های مجلس (از سال 1285 تاکنون)

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص سیر تکوینی ساختار کمیسیون‌های مجلس (از سال 1285 تاکنون)

توضیحات
فایل : 15757.pdf 15757.pdf

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف