مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید با تضمین شرکت مذکور به منظور احداث قطار حومه ای کلانشهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید با تضمین شرکت مذکور به منظور احداث قطار حومه ای کلانشهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید با تضمین شرکت مذکور به منظور احداث قطار حومه ای کلانشهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران طی نامه شماره 491566 مورخ 99/09/17 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف