مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با تضمین شرکت مذکور به منظور احداث قطار حومه ای کلانشهر اصفهان به شهر جدید بهارستان

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با تضمین شرکت مذکور به منظور احداث قطار حومه ای کلانشهر اصفهان به شهر جدید بهارستان ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با تضمین شرکت مذکور به منظور احداث قطار حومه ای کلانشهر اصفهان به شهر جدید بهارستان طی نامه شماره 491590 مورخ 99/09/17 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف