لایحه اصلاح تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1380

لایحه اصلاح تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1380 ارسال شد.

لایحه اصلاح تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1380 طی نامه شماره 105826 مورخ 1399/09/22 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف