مصوبات هشتاد و دومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات هشتاد و دومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات هشتاد و دومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 60/225471 مورخ 99/09/22 توسط دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف