لایحه اصلاح بند (و) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

لایحه اصلاح بند (و) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ارسال شد.

لایحه اصلاح بند (و) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور طی نامه شماره 107786 مورخ 1399/09/25 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف