مصوبه شورای اقتصاد درخصوص جایگزینی طرح مدیریت، کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی در ساختمانها با طرح افزایش کارایی سامانه های گرمایشی موجود در کشور

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص جایگزینی طرح مدیریت، کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی در ساختمانها با طرح افزایش کارایی سامانه های گرمایشی موجود در کشور ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص جایگزینی طرح مدیریت، کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی در ساختمانها با طرح افزایش کارایی سامانه های گرمایشی موجود در کشور طی نامه شماره 509258 مورخ 99/09/26 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاع شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف