مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار و احداث ایستگاه تقویت فشار آن

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار و احداث ایستگاه تقویت فشار آن ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار و احداث ایستگاه تقویت فشار آن طی نامه شماره 509118 مورخ 99/09/26 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاع شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف