مصوبه شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح توسعه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی (خط لوله تبریز - خوی - ارومیه)

مصوبه شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح توسعه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی (خط لوله تبریز - خوی - ارومیه) ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح توسعه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی (خط لوله تبریز - خوی - ارومیه) طی نامه شماره 509097 مورخ 99/09/26 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاع شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف