تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق اجرای پروژه های تامین آب شرب اصفهان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق اجرای پروژه های تامین آب شرب اصفهان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/30 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق اجرای پروژه های تامین آب شرب اصفهان" طی نامه شماره 111420 مورخ 99/10/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 30/9/1399 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- تا مبلغ سه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر3) ریال به صورت تملک دارایی­ سرمایه­ای از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -، به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق اجرای پروژه­های تأمین آب شرب اصفهان به دلیل شرایط اقلیمی مناطق مرکزی کشور و مشکلات عدیده و دیرینه حوزه آب شرب اصفهان به عنوان یک چالش اساسی در سطح ملی و ضرورت کاهش تبعات اجتماعی، بهداشتی و امنیتی حاصل از پدیده خشکسالی در این منطقه در اختیار سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان اصفهان قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان اصفهان موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف