تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به بند 1 تصویبنامه موضوع دارایی های واگذار شده از ابتدای سال 1396 به شرکتهای توزیع نیروی برق

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به بند 1 تصویبنامه موضوع دارایی های واگذار شده از ابتدای سال 1396 به شرکتهای توزیع نیروی برق ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/30 هیات وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به بند 1 تصویبنامه موضوع دارایی های واگذار شده از ابتدای سال 1396 به شرکتهای توزیع نیروی برق" طی نامه شماره 111426 مورخ 99/10/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف